Biznes Problemy społeczne

Sprzedaż bezpośrednia – znam, rozumiem, wybieram!

O sprzedaży bezpośredniej mówi się myląc pojęcia i demonizując branżę przez pryzmat nierzetelnych firm. Jak z wiedzą na temat tego modelu biznesowego jest w rzeczywistości? Najnowsze badania IBRIS, wykonane na zlecenie PSSB, pokazują, że z tą wiedzą nie jest za

Data publikacji:
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Sprzedaż bezpośrednia – znam, rozumiem, wybieram!
Kategoria: Problemy społeczne BIZNES

O sprzedaży bezpośredniej mówi się myląc pojęcia i demonizując branżę przez pryzmat nierzetelnych firm. Jak z wiedzą na temat tego modelu biznesowego jest w rzeczywistości? Najnowsze badania IBRIS, wykonane na zlecenie PSSB, pokazują, że z tą wiedzą nie jest za dobrze.

Sprzedaż bezpośrednia – znam, rozumiem, wybieram! Problemy społeczne,  BIZNES - O sprzedaży bezpośredniej mówi się myląc pojęcia i demonizując branżę przez pryzmat nierzetelnych firm. Jak z wiedzą na temat tego modelu biznesowego jest w rzeczywistości? Najnowsze badania IBRIS, wykonane na zlecenie PSSB, pokazują, że z tą wiedzą nie jest za dobrze.

Problemy społeczne: Sprzedaż bezpośrednia – znam, rozumiem, wybieram!

W myśl maksymy „nie znam się, to się wypowiem”, o sprzedaży bezpośredniej mówi się myląc pojęcia, pomijając istotne fakty i demonizując branżę przez pryzmat nierzetelnych firm. Jak z wiedzą na temat tego modelu biznesowego jest w rzeczywistości?

Najnowsze badania IBRIS z marca 2017 roku, wykonane na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB), pokazują, że z tą wiedzą nie jest za dobrze. Ponad 52% badanych nie potrafi wskazać firm działających w branży, a 28% błędnie definiuje pojęcie sprzedaży bezpośredniej. Nieznajomość definicji nie jest przestępstwem, ale może prowadzić, np. do braku znajomości praw przysługujących konsumentowi czy zwiększać podatność na praktyki nierzetelnych firm. Dlatego jednym z zadań PSSB, zrzeszającego podmioty działające zgodnie z przyjętym kodeksem etycznym branży, jest edukacja otoczenia w imię budowania wzajemnego zaufania i zwiększania bezpieczeństwa zakupowego klientów sprzedaży bezpośredniej.   

Sprzedaż bezpośrednia – znam!

Na pytanie, z czym kojarzy się Panu(i) sprzedaż bezpośrednia: 14,1% badanych wskazało na sprzedaż bez pośredników, bezpośrednio od producenta, 9,7% na sprzedaż w sklepie, 2% na sprzedaż telefoniczną. Oznacza to, że ponad jedna czwarta ankietowanych, nie ma jasności co do tego, czym jest sprzedaż bezpośrednia. Pierwsza odpowiedź może świadczyć o silnym skojarzeniu rolniczej sprzedaży bezpośredniej, z pojęciem sprzedaży bezpośredniej w ogóle. Natomiast kolejna – o braku podstawowej wiedzy na temat branży. Sprzedaż bezpośrednia jest to bowiem oferowanie towarów i usług bezpośrednio konsumentowi, zazwyczaj w domu klienta, miejscu pracy lub w innych miejscach, poza stałymi punktami sprzedaży detalicznej, wymaga również osobistej prezentacji produktu. Nie jest to więc sprzedaż przez Internet, telefon czy sprzedaż wysyłkowa, ponieważ umowy tego typu zawierane są bez jednoczesnej fizycznej obecności dostawcy i konsumenta. 

A to już wiesz?  To już zamknięty rozdział. Jak mówić o byłym, obecnym i potencjalnym pracodawcy

Sprzedaż bezpośrednia – rozumiem!

Wiedząc już, czym sprzedaż bezpośrednia jest, warto przyjrzeć się mechanizmom, które rządzą branżą. Firmy sprzedaży bezpośredniej mogą prowadzić działalność, wykorzystując różne systemy organizacji sprzedaży. System jednopoziomowy, w którym rekrutacją i szkoleniem zajmują się menadżerowie zatrudnieni przez firmę, a dystrybutorami są agenci, konsultanci czy przedstawiciele handlowi oraz system wielopoziomowy (sieciowy), gdzie za rekrutację, szkolenie i motywowanie sprzedawców odpowiadają liderzy sieci. W tym miejscu warto wspomnieć, że piramidy handlowe (finansowe) nie są sprzedażą bezpośrednią i, co ważne, są prawnie zakazane. W tego typu organizacjach uczestnik jest zobowiązany do wniesienia wysokiej opłaty wstępnej i ewentualnie wynagradzany za wciągnięcie do projektu lub przedsięwzięcia innej osoby, a nie za sprzedaż towarów lub usług.

Niezależnie od obowiązującego w danej firmie systemu sprzedaży, przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać jedną z podstawowych metod prezentacji produktu: sprzedaż indywidualną, np. w domu potencjalnego nabywcy, poprzez prezentację produktu tylko dla niego,czy też grupową, np. poprzez organizację pokazu grupie potencjalnych nabywców, zazwyczaj w domu osoby, która zaprasza na tę okoliczność znajomych. Należy przy tym pamiętać,
że rzetelne firmy sprzedaży bezpośredniej nigdy nie będą ukrywały sprzedażowego charakteru spotkania – jeżeli jest inaczej, konsument powinien przyjrzeć się dokładniej organizatorowi spotkania przed dokonaniem zakupu.

Sprzedaż bezpośrednia – wybieram!

Motywacją dla 38% konsumentów, którzy kupują w systemie sprzedaży bezpośredniej jest wygoda rozumiana jako możliwość spokojnego zapoznania się z ofertą firmy. Prawie jedna trzecia badanych wskazała również, że cenią sposób sprzedaży – czyli wizyty konsultanta w domu czy też w pracy. Natomiast jedna czwarta kupujących docenia fakt, że przedstawiciele posiadają dużą wiedzę o oferowanych produktach i są prawdziwymi konsultantami, którym można zaufać, podejmując decyzje zakupowe. Wszystkie te odpowiedzi odnoszą się jednak do rzetelnych firm, prowadzących swoje działania w zgodzie z prawem i kodeksami etycznymi.

A to już wiesz?  Polska – dobry punkt w karierze – wyniki badania

Aż jedna czwarta badanych, którzy zetknęli się ze sprzedażą bezpośrednią, ale nigdy nie dokonali zakupu, za powód podaje obawę, że w przypadku towaru wadliwego nie miałyby gdzie dokonać reklamacji. Tymczasem dokonując zakupu u rzetelnego sprzedawcy poza lokalem przedsiębiorcy, konsument chroniony jest nawet lepiej niż, klienci sklepów detalicznych, bo w wielu przypadkach przysługują mu dodatkowe prawa. Na przykład, ustawodawca gwarantuje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia bez obowiązku podawania przyczyny, podczas gdy w przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym, możliwość zwrotu niewadliwego towaru leży w gestii właściciela sklepu.

Dokonując zakupu w sprzedaży bezpośredniej, tak jak w przypadku każdej innej transakcji, warto sprawdzić, kto jest naszym partnerem i upewnić się, że jest uczciwy. Można tego dokonać poprzez kontakt z Polskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej, Federacją Konsumentów czy też u lokalnego rzecznika konsumentów.

 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Sprzedaż bezpośrednia – znam, rozumiem, wybieram! Problemy społeczne,  BIZNES - O sprzedaży bezpośredniej mówi się myląc pojęcia i demonizując branżę przez pryzmat nierzetelnych firm. Jak z wiedzą na temat tego modelu biznesowego jest w rzeczywistości? Najnowsze badania IBRIS, wykonane na zlecenie PSSB, pokazują, że z tą wiedzą nie jest za dobrze.
Hashtagi: #Problemy społeczne BIZNES

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy