Wiadomości branżowe

BNP Paribas Real Estate: Dynamiczny przyrost nowych powierzchni biurowych oraz silna pozycja negocjacyjna najemców to główne trendy na rynku biurowym w Warszawie

BNP Paribas Real Estate: Dynamiczny przyrost nowych powierzchni biurowych oraz silna pozycja negocjacyjna najemców to główne trendy na rynku biurowym w Warszawie
Dział Analiz Rynkowych i Doradztwa BNP Paribas Real Estate przygotował raport At a glance, Rynek nieruchomości biurowych w Warszawie, III kw. 2014, w którym poddane zostały analizie wszystkie najważniejsze wskaźniki rynku biurowego, takie jak: podaż, popyt, pustostany oraz oferowane czynsze. Całkowita podaż nowoczesnych powierzchni biurowych w Warszawie zbliża się do poziomu 4,4 milionów m kw. Zgodnie z prognozami, słabszy popyt w powiązaniu ze znacznym przyrostem nowych powierzchni, oddanych do użytku od początku roku, wpłynęły na wzrost wskaźnika pustostanów, szczególnie w strefach centralnych. Na koniec III kwartału br. osiągnął on wartość ok. 14% dla całej Warszawy. Mimo stabilnej sytuacji makroekonomicznej od początku roku obserwujemy spadek ilości wynajmowanej powierzchni (bez renegocjacji). W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, popyt spadł o ok. 25%, osiągając ok. 290 000 m2, co przy niesłabnącej dynamice wzrostu nowych inwestycji biurowych przekłada się na większą dostępność powierzchni. Według prognoz BNP Paribas Real Estate współczynnik powierzchni niewynajętych w kolejnych kwartałach będzie nadal utrzymywać

Dział Analiz Rynkowych i Doradztwa BNP Paribas Real Estate przygotował raport At a glance, Rynek nieruchomości biurowych w Warszawie, III kw. 2014, w którym poddane zostały analizie wszystkie najważniejsze wskaźniki rynku biurowego, takie jak: podaż, popyt, pustostany oraz oferowane czynsze.

 Całkowita podaż nowoczesnych powierzchni biurowych w Warszawie zbliża się do poziomu 4,4 milionów m kw. Zgodnie z prognozami, słabszy popyt w powiązaniu ze znacznym przyrostem nowych powierzchni, oddanych do użytku od początku roku, wpłynęły na wzrost wskaźnika pustostanów, szczególnie w strefach centralnych. Na koniec III kwartału br. osiągnął on wartość ok. 14% dla całej Warszawy.

 Mimo stabilnej sytuacji makroekonomicznej od początku roku obserwujemy spadek ilości wynajmowanej powierzchni (bez renegocjacji). W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, popyt spadł o ok. 25%, osiągając ok. 290 000 m2, co przy niesłabnącej dynamice wzrostu nowych inwestycji biurowych przekłada się na większą dostępność powierzchni. Według prognoz BNP Paribas Real Estate współczynnik powierzchni niewynajętych w kolejnych kwartałach będzie nadal utrzymywać trend wzrostowy. Do końca roku może on osiągnąć poziom ok. 14,5%, a nawet więcej, a w kolejnym roku będzie oscylować w okolicach 16% – mówi Anna Staniszewska, Dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Doradztwa na Region Europy Środkowo-Wschodniej w BNP Paribas Real Estate.

 Powyższa sytuacja rynkowa wpływa na wywoławcze i efektywne stawki czynszu. Z Raportu wynika, że w porównaniu z początkiem roku czynsze wywoławcze obniżyły się średnio o ?1, a w przypadku niektórych, starszych obiektów o ?1,5-2. Zwiększają się także pakiety zachęt dla najemców, którzy w przypadku dużych powierzchni, mogą liczyć na upusty w wysokości 25-30%.

 Przewidujemy, że czynsze utrzymają się na stabilnym poziomie jedynie w najlepszych budynkach biurowych w Warszawie. W pozostałych obiektach, mamy do czynienia z silną konkurencją o najemcę, a problem ten dotyczy w szczególności obiektów starszej generacji. Obecna sytuacja wymaga od właścicieli dużej elastyczności i oferowania szerokiego pakietu zachęt dla najemców zarówno tych nowych jak i tych podejmujących renegocjacje. Oprócz tego muszą być skupieni na efektywnym zarządzaniu budynkami oraz elastyczni w zakresie czasu trwania umowy. Z powyższej sytuacji mogą i powinni skorzystać najemcy, gdyż trend ten może się odwrócić już w II połowie przyszłego roku ? dodaje Anna Staniszewska.

A to już wiesz?  W przedświątecznej gorączce e-sklepy powinny zwiększyć wydajność swoich serwerów


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy