Wiadomości branżowe

Provident Polska partnerem kampanii Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Niecodzienna wystawa fotografii, warsztaty i spotkania ze specjalistami to tylko niektóre zaplanowane w 2015 roku przez Provident Polska działania w ramach kampanii Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Kampania pod hasłem ?Stres w pracy? Nie, dziękuję!? organizowana jest w 30 krajach europejskich. Jej celem jest budowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i zagrożeniami psychospołecznymi związanymi z pracą, a tym samym zapobieganie negatywnym skutkom, jakie ze sobą niosą. Provident Polska został oficjalnym partnerem kampanii.

Jak wskazują badania stres jest w Europie drugim najczęściej wskazywanym powodem problemów zdrowotnych związanych z pracą. Dlatego też stale staramy sie poszukiwać rozwiązań, które poprawiają komfort naszych pracowników ? mówi Monika Kabzińska z Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Provident Polska.

W ramach kampanii Provident przez cały 2015 rok zaplanował szereg działań promocyjnych i edukacyjnych. Akcję otworzy wystawą plakatów i fotografii, na której stres i bezpieczeństwo pracy w różnych środowiskach zawodowych zostały zaprezentowane w niecodzienny, a przez to dający do myślenia sposób. Na początku nowego roku każdy pracownik otrzyma zestaw materiałów informacyjnych, wspierający radzenie sobie ze stresem. W kolejnych miesiącach zaplanowano organizację szeregu prelekcji i szkoleń prowadzonych przez zewnętrznych psychologów i trenerów. Pracownicy będą mieli także w każdym momencie dostęp do dodatkowych materiałów poprzez sieć intranet.


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy