Wiadomości branżowe

ING Bank Śląski ósmy raz w RESPECT Index

ING Bank Śląski po raz ósmy w składzie RESPECT Index – giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, spełniających najwyższe standardy odpowiedzialnego biznesu. Bank jest obecny w indeksie od pierwszego notowania w 2009 roku.

RESPECT Index obejmuje swoim portfelem spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Index uwzględnia spółki, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW, w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez partnera projektu – firmę Deloitte. Aktualizacja indeksu ma miejsce raz w roku.

Aktualny skład RESPECT Index złożony jest z 24 spółek, wśród których znajduje się 5 banków. Nowy skład obowiązuje od 22 grudnia 2014 roku. Stopa zwrotu RESPECT Index-u od jego pierwszej publikacji w listopadzie 2009 r. wyniosła 70%.

Społeczna odpowiedzialność biznesu i działania w tym obszarze wspierają realizację celów biznesowych ING Banku Śląskiego. Strategia CSR określa cele, działania oraz mierniki w obszarach relacji z klientami, relacji z pracownikami, działalności na rzecz społeczeństwa oraz działalności na rzecz środowiska naturalnego. Bank  od pierwszego notowania znajduje się w składzie giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index oraz w elitarnym gronie firm wyróżnionych certyfikatem Top Employer oraz Top Employer Europe. Bank jako jedyna instytucja finansowa został wyróżniony Złotym Listkiem CSR Polityki 2014.


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy