Wiadomości branżowe

Akcje FAST FINANCE S.A. wracają do obrotu giełdowego

FAST FINANCE, notowana na GPW spółka wyspecjalizowana w windykacji portfeli wierzytelności detalicznych, zakończyła proces scalania akcji w stosunku 4:1. Wznowienie obrotu akcjami w systemie notowań jednolitych nastąpi w najbliższy wtorek, 9 grudnia 2014 r. Celem scalenia akcji było przywrócenie notowań akcji FAST FINANCE w systemie notowań ciągłych.

W efekcie scalenia od 9 grudnia br. na GPW notowanych będzie łącznie 13.750.000 akcji FAST FINANCE serii B i C, zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLFSTFC00012 (11.250.000 akcje serii A, jako uprzywilejowanych co do głosu, nie zostało wprowadzonych do giełdowego obrotu).

? Scalenie akcji jest ważnym wydarzeniem dla naszej spółki. Zależało nam na przygotowaniu się do grudniowej rewizji Listy Alertów GPW i opuszczenia segmentu ?spółek groszowych?. Powrót do notowań ciągłych pozwoli na zwiększenie płynności obrotu na akcjach FAST FINANCE. Jest to ważna kwestia zarówno dla nas jak i uczestników rynku, co potwierdzają sygnały docierające bezpośrednio od inwestorów ? mówi Jacek Daroszewski, prezes zarządu FAST FINANCE.

Spółka została zakwalifikowana przez GPW do Listy Alertów, czyli segmentu tzw. ?spółek groszowych?, w marcu br. Akcje spółek znajdujących się na liście są wyłączone z indeksów giełdowych, a ich notowania odbywają się w sposób jednolity. W związku z tym spółka podjęła pierwsze kroki prawne w celu przeprowadzenia scalenia akcji już w czerwcu. Zgodnie z regulacjami GPW najbliższa aktualizacja Listy Alertów zostanie dokonana pod koniec grudnia.

Na potrzeby procedur związanych ze scalaniem akcje spółki zostały wycofane z obrotu w okresie od 27 listopada do 8 grudnia 2014 r. włącznie. Dzień Referencyjny przypadał 1 grudnia 2014 r. Po scaleniu, akcje o nowej jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 0,04 zł (zmiana z 0,01 zł) zostały wydane każdemu akcjonariuszowi spółki proporcjonalnie do stanu posiadana określonego na ten dzień. Tzw. niedobory scaleniowe w łącznej liczbie 312 sztuk, na rachunkach akcjonariuszy nie posiadających liczby akcji podzielnej przez liczbę cztery, zostały uzupełnione akcjami Jacka Daroszewskiego, prezesa zarządu.


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy