Wiadomości branżowe

Bank Pekao połączy się ze SKOK Kopernik

Bank Pekao jako wiodąca instytucja finansowa w kraju aktywnie wspiera działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa sektora bankowego, czego efektem jest decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o przejęciu SKOK Kopernik przez Pekao. Przejęcie SKOK-u przyczyni się do zwiększenia stabilności rynku finansowego oraz zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgormadzonych na rachunkach Kasy przez klientów. Dzięki

Bank Pekao jako wiodąca instytucja finansowa w kraju aktywnie wspiera działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa sektora bankowego, czego efektem jest decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o przejęciu SKOK Kopernik przez Pekao. Przejęcie SKOK-u przyczyni się do zwiększenia stabilności rynku finansowego oraz zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgormadzonych na rachunkach Kasy przez klientów.

Dzięki doświadczeniu Banku w procesach integracji możliwe jest szybkie i efektywne włączenie tej Kasy do struktur Banku. Proces, zgodnie z decyzją KNF, rozpocznie się 8 grudnia 2014, z dniem 22 grudnia planowane jest zakończenie przejęcia.


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy