Wiadomości branżowe

Zaskakujące szacunki wzrostu PKB w III kw. 2014 r. opublikował dziś wstępnie GUS

Okazało się, że roczna dynamika PKB wyniosła w tym okresie aż 3,3% r/r wobec 3,5% r/r w II kwartale (korekta w górę o 0,1 pkt. proc.). Według konsensu prognoz miało być 2,8% r/r. My byliśmy skłonni zakładać nawet niższy wzrost. Przyspieszyło także bieżące tempo wzrostu PKB – odsezonowany wzrost PKB w III kw. wzrósł do 0,9% kw/kw, wobec 0,7% kw/kw kwartał wcześniej.

Okazało się, że roczna dynamika PKB wyniosła w tym okresie aż 3,3% r/r wobec 3,5% r/r w II kwartale (korekta w górę o 0,1 pkt. proc.). Według konsensu prognoz miało być 2,8% r/r. My byliśmy skłonni zakładać nawet niższy wzrost. Przyspieszyło także bieżące tempo wzrostu PKB ? odsezonowany wzrost PKB w III kw. wzrósł do 0,9% kw/kw, wobec 0,7% kw/kw kwartał wcześniej. Dane te nie potwierdzają więc słabnięcia wzrostu gospodarczego.

Rozziew pomiędzy prognozami a szacunkiem GUS był więc tym razem uderzający, na co pewien wpływ mogły mieć zmiany metodologiczne związane z wdrożeniem ESA2010. Ale analitycy opierali swoje prognozy między innymi na wyraźnie słabszych niż w II kwartale danych o produkcji sprzedanej przemysłu, produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej. Dzisiejsze dane GUS pokazują tymczasem inną historię. Być może nastąpił znaczny wzrost wartości dodanej w sektorze usług ? nie mamy jednak o tym bieżącej informacji, a wskaźniki koniunktury w tym sektorze raczej na to nie wskazywały.

Pełne dane o PKB w III kwartale zostaną opublikowane za dwa tygodnie. Wobec tak dużej różnicy pomiędzy szacunkiem GUS a prognozami PKB, trudno spekulować jak wyglądała struktura wzrostu gospodarczego. Oczekiwaliśmy lekkiego spowolnienia dynamiki konsumpcji oraz niższej dynamiki inwestycji i akumulacji brutto. Po wczorajszych danych NBP o bilansie płatniczym, można oceniać, że eksport netto ukształtował się korzystniej dla wzrostu PKB, niż w III kwartale. Być może zaskakująco silna dynamika PKB to efekt wzrostu zapasów. Jeśli tak, to osłabienie wzrostu gospodarczego powinno ujawnić się w kolejnym kwartale. ?Kłopot? w tym, że październikowe wskaźniki koniunktury tego nie potwierdzają ? choć ostatni wzrost indeksu PMI może być po prostu korektą wcześniejszego przereagowania.

Zaskakująco wysoka dynamika PKB w III kw., przy pogłębieniu się deflacji i wyraźnym zmniejszeniu przejrzystości polityki RPP, jeszcze bardziej utrudnia przewidywanie przyszłych decyzji Rady. Wydaje mi się, że prawdopodobieństwo obniżki stóp w grudniu po dzisiejszych danych wyraźnie zmalało.

Paweł Durjasz, główny ekonomista PZU


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy