Wiadomości branżowe

Rekordowe dochody podstawowe i ponad 4,5 mln klientów mBanku

W III kwartale 2014 roku Grupa mBanku wypracowała zysk brutto w wysokości 419,8 mln zł, co oznacza wzrost o 1,7 proc. w stosunku do wyniku II kwartału br. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wyniósł 315,5 mln zł. Rekordowym dochodom podstawowym towarzyszył stabilny rozwój organiczny biznesu, wyrażający się zarówno w liczbie klientów, jak i wolumenach kredytów i depozytów.

? Miniony kwartał był kolejnym udanym okresem dla mBanku. Grupa zanotowała wzrost podstawowych pozycji bilansu ? w tym kredytów i depozytów ? co pozytywnie wpłynęło na dynamikę przychodów ? ocenia Cezary Stypułkowski, prezes mBanku. Dodaje, że wysoka sprzedaż kredytów została utrzymana przede wszystkim w bankowości detalicznej, podczas gdy nadpłynność w sektorze przedsiębiorstw spowodowała, że popyt na kredyty dla klientów korporacyjnych był niższy niż w poprzednim kwartale. W tym segmencie odnotowano jednak znaczący wzrost depozytów.

? Dochody podstawowe mBanku osiągnęły rekordowy poziom 866,1 mln zł, a dochody całkowite ponownie przekroczyły 1 mld zł i to pomimo obniżenia stawki interchange ? mówi Cezary Stypułkowski.

Równocześnie, pomimo intensywnych działań marketingowych, mBank zanotował wyraźny spadek kosztów. Miało to pozytywny wpływ na wskaźnik kosztów do dochodów, który obniżył się do historycznie niskiego poziomu i po dziewięciu miesiącach wyniósł 44,2 proc. (w porównaniu z 44,7 proc. za pierwsze półrocze br.).

W III kwartale br. zespół złożony z pracowników mBanku i Orange Polska finalizował przełomowy projekt ?mobilnej? oferty finansowej dla klientów operatora pod marką Orange Finanse. Z kolei 11 września mBank podpisał strategiczną umowę partnerską w obszarze bancassurance z AXA, uwzględniającą sprzedaż należącej do mBanku spółki BRE Ubezpieczenia TUiR.

? Z kwartału na kwartał potwierdzamy, że mBank wciąż potrafi rozwijać się organicznie. W samym tylko III kwartale pozyskaliśmy 74 tys. klientów detalicznych. Dzięki temu obsługujemy już ponad 4,5 mln klientów na trzech rynkach ? w Polsce, Czechach i na Słowacji ? mówi Cezary Stypułkowski. Dodaje, że stabilny wzrost cechuje również bankowość korporacyjną ? mBank obsługuje już 17 390 dużych firm, o 384 więcej niż kwartał wcześniej.

Wartość pożyczek i kredytów netto na koniec III kwartału wyniosła niemal 72 mld zł i była wyższa o 1,8 mld zł w porównaniu do końca pierwszego półrocza. Z kolei wartość depozytów klientów była większa w ujęciu kwartalnym aż o 6,3 mld zł i wyniosła prawie 70 mld zł. Łącznie środki powierzone przez klientów indywidualnych wzrosły o 2,6 proc., a środki klientów korporacyjnych o 18,7 proc. Stosunek kredytów do depozytów uległ więc ponownie poprawie i wyniósł 103,4 proc.

Wskaźniki kapitałowe Grupy mBanku pozostawały na bezpiecznym poziomie. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec września wyniósł 15,57 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 13,05 proc.


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy