Wiadomości branżowe

Pekao bankiem nr 1 w Polsce pod względem siły kapitałowej ? potwierdziły stress-testy i przegląd jakości aktywów

Testy przeprowadzone przez KNF potwierdziły pozycję nr 1 Banku Pekao w polskim sektorze bankowym. W 2016 r.  wskaźnik kapitałowy Tier 1 Banku Pekao osiąga poziom 18,07% przekraczając ponad trzykrotnie wymagany poziom minimalny. Bank utrzymuje dochodowość i zakłada wypłatę dywidendy podczas całego okresu testowego, także w scenariuszu szokowym.

Połączone wyniki testów warunków skrajnych oraz przeglądu jakości aktywów wykazały, że Bank Pekao osiągnął najlepsze rezultaty w polskim sektorze bankowym. Podsumowanie połączonego wyniku w 2016 r.:

  1. Wskaźnik kapitałowy CET 1 na poziomie 18,22% w scenariuszu bazowym
  2. Wskaźnik kapitałowy CET 1 na poziomie 18,07% w scenariuszu szokowym wobec wymaganego poziomu 5,5%

W całym okresie objętym testem, nawet w scenariuszu szokowym, Bank pozostaje dochodowy, poprawia swoją pozycję kapitałową i jest w stanie również zakładać wypłatę dywidendy.

?Wyniki traktuję jako nagrodę za świadomy wybór strategii stabilnego wzrostu realizowanej od wielu lat, za zaufanie naszych klientów i za codzienne zaangażowanie wszystkich pracowników?  ? powiedział Luigi Lovaglio, CEO, Prezes Zarządu Banku Pekao.

Metodyka badania

Testy warunków skrajnych oraz przegląd jakości aktywów przeprowadzone zostały przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) zgodnie z metodyką Europejskiego Banku Centralnego (ECB) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA). Celem testów było określenie wpływu skrajnych scenariuszy na dochodowość i adekwatność kapitałową.

Testy warunków skrajnych obejmowały okres 3 lat i były prowadzone w dwóch scenariuszach: bazowym i szokowym. Scenariusz bazowy zakładał stosunkowo stabilny wzrost gospodarczy natomiast scenariusz szokowy zakładał spowolnienie gospodarki, spadek PKB, wzrost bezrobocia oraz spadek cen obligacji rządowych.

Przegląd jakości aktywów odbywał się na wyselekcjonowanym fragmencie aktywów. Dla każdego z wybranych portfeli regulator zweryfikował wartość aktywów i ich zabezpieczeń oraz poziom potencjalnych odpisów jak również wpływ przeglądu na adekwatność kapitałową Banku. Należy zaznaczyć, że metodyka ECB różni się od obowiązujących obecnie międzynarodowych standardów rachunkowości.


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy