Wiadomości branżowe

ERGO Hestia rekomenduje: jak zmniejszyć ryzyko pożaru w sezonie grzewczym?

Ruszył sezon grzewczy i tak jak co roku ? rośnie liczba pożarów mieszkań i domów. W ubiegłym roku niesprawny piec, zatkany komin lub zapłon węgla były przyczynami niemal 9 tysięcy interwencji Straży Pożarnej. Eksperci ERGO Hestii przypominają: aby otrzymać odszkodowanie po pożarze, niezbędna jest regularna konserwacja instalacji.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, aż jedna trzecia pożarów domów i mieszkań, które odnotowano w ubiegłym roku, wynikała z wad urządzeń ogrzewczych bądź ich nieprawidłowej eksploatacji.

Szkody pożarowe to ok. 5% wszystkich zgłaszanych w ERGO Hestii szkód majątkowych. Ilościowo to niewiele, jednak najczęściej są one bardzo duże – średnia wysokość odszkodowania wypłacanego za taką szkodę to 20 000 zł. W przypadku takich zdarzeń poszkodowani często tracą dorobek całego życia ? wskazuje Sylwia Świech ? zastępca dyrektora ds. Likwidacji Szkód Typowych.

Eksperci ERGO Hestii przypominają: gdy mieszkanie jest ubezpieczone i przytrafi się pożar, tylko właścicielom instalacji konserwowanych regularnie i zgodnie z przepisami, można wypłacić odszkodowanie.

– Warto zadbać o niezbędne przeglądy instalacji jeszcze przed sezonem grzewczym. To niewielki koszt, a pozwala spać spokojnie ? mówi Anita Zygarowska – Specjalista ds. likwidacji szkód w ERGO Hestii.

Eksperci ERGO Hestii przygotowali pięć pytań, które pomogą sprawdzić, czy instalacja grzewcza jest odpowiednio konserwowana.

O czym trzeba pamiętać, by czuć się bezpiecznie?

  1. Czy konserwowałeś piec?

Pamiętaj o usunięciu zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych oraz wentylacyjnych w czasie, gdy są używane. Właściciele instalacji grzewczych w domach i mieszkaniach muszą, zgodnie z przepisami[1]:

– jeśli mają piec opalany paliwem stałym (np. węgiel), muszą co najmniej raz na 3 miesiące przeczyścić przewody kominowe;

– jeśli mają instalację, która korzysta z paliwa płynnego i gazowego, muszą czyścić przewody kominowe minimum raz na pół roku;

– Co najmniej raz w roku musza być czyszczone wszystkie przewody wentylacyjne.

– Jeżeli do szkody doszło w wyniku zapalania się sadzy w przewodzie kominowym, a Ubezpieczony nie ma dokumentów z ostatnich 3 miesięcy (kiedy przewody były użytkowane) dotyczących czyszczenia komina oraz nie ma informacji, że robił to samodzielnie (czyszczenia nie musi wykonywać osoba wykwalifikowana), wówczas każdy ubezpieczyciel może mieć problem z wypłatą należnego odszkodowania ? wskazuje Anita Zygarowska, Specjalista ds. likwidacji szkód w ERGO Hestii.

  1. Czy twój budynek przeszedł niezbędną kontrolę? 

Jeżeli jesteś właścicielem domu, pamiętaj: aby Twoja polisa zadziałała, budynek musi przechodzić okresową kontrolę.

To znaczy, że co najmniej raz w roku mistrz kominiarski powinien sprawdzić stan techniczny przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), a dodatkowo ? jeśli w domu jest instalacja gazowa ? specjalista powinien potwierdzić jej sprawność. Taki stan potwierdza specjalny dokument, wystawiany po przeglądzie.

  1. Czy w Twojej kotłowni jest porządek?

Przyczynami pożaru bywa często zaprószenie ognia w kotłowni. Właśnie dlatego pomieszczenia, w których są piece, nie mogą być zagracone. Zgodnie z przepisami, materiały łatwopalne i elementy wyposażenia wnętrza z materiałów palnych nie mogą stać bliżej niż 0,5 m od tych urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzać się do temperatury przekraczającej 100 st. C.

 Jeśli jest inaczej, to ryzyko pożaru rośnie znacząco ? i w przypadku likwidacji szkody, może to być uznane za przyczynienie się do powstania pożaru. Wtedy ubezpieczyciel nie może wypłacić pełnego odszkodowania.

  1. Czy przechowujesz popiół w odpowiedni sposób?

Jeśli mamy piec na paliwo stałe, popiół i żużel powinniśmy gromadzić w takich pojemnikach, które nie są palne; co więcej ? powinny być codziennie opróżniane.


– Bywa tak, że przyczyną pożaru jest właśnie zapłon popiołu, który był wyrzucany do? plastikowego wiaderka. To rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa i w tym przypadku również wypłata odszkodowania
nie jest oczywista? mówi Anita Zygarowska, Specjalista w Biurze Likwidacji Szkód ERGO Hestii.

  1. Czy pamiętasz, gdzie przechowujesz dokumenty potwierdzające przeprowadzone kontrole?

 W przypadku pożaru, ubezpieczyciel musi poprosić poszkodowanego o dostarczenie dokumentów potwierdzających regularne przeglądy stanu instalacji grzewczej (np.; gazowej) oraz przewodów kominowych.

Jeśli ich nie mamy, trudno będzie dowieść, że nasza instalacja była sprawna w chwili pożaru ? a od tego zależy wysokość odszkodowania ? podkreśla Zygarowska.

[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz.719 z 2010 r.)


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy