Wiadomości branżowe

Kolejne 110 mln zł od ING dla Województwa Śląskiego

ING Bank Śląski S.A. w lipcu oraz wrześniu zawarł umowy kredytowe z Województwem Śląskim w ramach wygranych przetargów na łączną kwotę blisko 110 mln . Tym samym, łączne zaangażowanie kredytowe w ING Banku Śląskim przekroczy 250 mln zł.

Kredyty w wysokości 30 mln zł, 48,87 mln zł oraz 30,94 mln zł, udzielone w ramach zawartych umów kredytowych, częściowo pokryją planowany na 2014 rok deficyt budżetowy. Środki pieniężne zostaną przeznaczone przede wszystkim na inwestycje w infrastrukturę drogową i instytucje kultury. Umowy kredytowe obowiązują do końca 2025 r.

Wybór ofert ING Banku przez Województwo Śląskie to potwierdzenie dobrze układającej się od wielu lat współpracy. Są to kolejne zaangażowania kredytowe, które bank udzielił Województwu w okresie ostatnich pięciu lat, w tym trzy w niespełna pół roku.

Oferta ING Banku Śląskiego dla sektora JST obejmuje nowoczesne rozwiązania z zakresu zarządzania środkami finansowymi, w tym bankowości elektronicznej, systemu płatności masowych, jak również produktów kredytowych i emisji obligacji komunalnych.


dostarczył infoWire.pl

Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy