Polityka Wiadomości branżowe

VI Europejski Kongres Gospodarczy ? podsumowanie

Korzyści, kontrakty, umacnianie relacji. Okazja do odczarowania „brudnego, czarnego Śląska”. Ludzie przyjeżdżając tu, widzą nowoczesne miasto. Dzięki temu zaczynają tu inwestować. Europejski Kongres Gospodarczy 2014 w Katowicach (European Economic Congress – EEC) – podsumowanie. – Takie wydarzenie, jak Europejski Kongres Gospodarczy,

Korzyści, kontrakty, umacnianie relacji. Okazja do odczarowania ?brudnego, czarnego Śląska?. Ludzie przyjeżdżając tu, widzą nowoczesne miasto. Dzięki temu zaczynają tu inwestować. Europejski Kongres Gospodarczy 2014 w Katowicach (European Economic Congress ? EEC) ? podsumowanie.

? Takie wydarzenie, jak Europejski Kongres Gospodarczy, musi trafiać w swój czas, by móc liczyć na oddźwięk, by spełnić swoją rolę. Problemy, które stawiamy przed dyskutantami, muszą wyprzedzać publiczną debatę i medialną koniunkturę. Jeśli chcemy, by nasz głos się liczył, musimy swój czas wyprzedzić, pokazać to, co będzie ważne jutro, o czym trzeba mówić dziś, o czym dziś jest zbyt cicho ? mówi Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, prezes Grupy PTWP.

Podczas VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (7-9 maja 2014 r.), przez trzy dni konfrontowały się opinie elit politycznych, biznesowych, naukowych
i ekonomicznych. Tematyka sesji, debat i spotkań objęła najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy.

Organizator wydarzenia zwrócił się do uczestników, reprezentantów biznesu, przedsiębiorców z regionu, o zdefiniowanie roli Europejskiego Kongresu Gospodarczego, określenie jego znaczenia, wskazanie efektów, które może przynieść. Wypowiedzi potwierdzają zgodność z jednym z głównych założeń czołowej imprezy gospodarczej
w Europie Centralnej ? biznes lubi konkrety.

? O rzeczach najważniejszych dla przemysłu, powinno się mówić w sercu tego przemysłu, czyli właśnie na Górnym Śląsku ? mówi Leszek Lerch, partner w EY, dyrektor biur regionalnych w Katowicach i Krakowie.

Według statystyk organizatora wydarzenia, Grupy PTWP, liczba zarejestrowanych uczestników majowych debat przekroczyła 6 100.

? Jeden z przedsiębiorców powiedział mi, że jest tu po to, by robić tzw. deale. Że to jest unikalna możliwość, żeby przez te trzy dni spotkać kilkaset osób. Korzyści, kontrakty czy po prostu takie naturalne umacnianie relacji międzyludzkich jest wynikiem Kongresu. Ludzie widzą zmiany, wiedzą, że warto tu być. Są osoby, które uważają, że jest to najważniejszy kongres mówiący o przemyśle, o rzeczach ważnych. Cała Europa mówi
o reindustrializacji, więc na pewno w sercu polskiego przemysłu powinniśmy o tym rozmawiać ? dodaje Leszek Lerch.

Nad relacjami telewizyjnymi, prasowymi, radiowymi i internetowymi podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2014 pracowało pół tysiąca dziennikarzy reprezentujących ok. 200 redakcji.

? Na tym Kongresie spotykają się ludzie, którzy mają coś do powiedzenia o gospodarce. Jest źródłem istotnych informacji biznesowych i politycznych. Ludzie jadą do Katowic, żeby czegoś się dowiedzieć, żeby wziąć udział w dyskusji. Kongres nadaje Katowicom szczególne znaczenie w Polsce. W świat idzie wiadomość, że Katowice są ośrodkiem biznesu, że jest tu infrastruktura dla dużego kongresu. Widać też ogromną zmianę na lepsze, rozwój miasta, rozwój regionu, poprawę infrastruktury ? mówi Roman Rewald, członek zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Skalę wydarzenia oddaje liczba publikacji i ekwiwalent reklamowy, czyli kwota, jaką należałoby przeznaczyć na reklamy o tej samej powierzchni i czasie antenowym.

? Budżet organizacyjny Europejskiego Kongresu Gospodarczego to ok. 6 mln złotych. Ekwiwalent reklamowy tegorocznej edycji to jego pięciokrotność. Liczba publikacji radiowych, prasowych, telewizyjnych, a także internetowych to blisko 5 500 ? mówi Wojciech Kuśpik.

Czynniki, które w największym stopniu wpływają na poziom zadowolenia z uczestnictwa w Kongresie, to atmosfera podczas wydarzenia oraz nowa wiedza pozyskana podczas Kongresu ? wynika z przeprowadzonych na uczestnikach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2014 badaniach opinii*. Istotna jest również możliwość nawiązywania nowych kontaktów, interesująca tematyka paneli i wygłaszanych przez ekspertów opinii.

? Kongres daje duże możliwości, zarówno poznawcze, jak i nawiązania określonych kontaktów między firmami współpracującymi. Uczestniczyłem m.in. w panelu dotyczącym współpracy gospodarczej Polski i Chin, i przyznam, że dzięki temu są konkretne efekty, które powinny już w najbliższym czasie procentować ? zapowiada Józef Wolski, prezes Grupy Kopex.

Precyzyjne kroki i kierunek ekspansji firmy na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2014 definiował także reprezentant branży hotelarskiej: ? W czasie imprezy odbyłem kilka spotkań, interesował mnie rozwój branży hotelarskiej, zwłaszcza na rynku warszawskim, gdzie planujemy w najbliższym okresie kolejną inwestycję ? mówi Rafał Bakalarski, prezes spółki Hotele Diament.

Na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2014 w Katowicach obecni byli przedstawiciele największych polskich firm (m.in. Enea, Lotos, Jastrzębska Spółka Węglowa, KGHM Polska Miedź, Orlen, PGE, PKP, Tauron) oraz globalnych marek (np. ArcelorMittal, Google, Hitachi, ING, Kapsch, Microsoft, Orange, Siemens).

? Na Europejskim Kongresie Gospodarczym nie można już dzisiaj nie być. Jest to miejsce, gdzie można porozmawiać o przyszłej współpracy, gdzie spotyka się przedstawicieli zarządów największych korporacji, już nie tylko z Polski, ale i Europy,
a także często i ze świata ? mówi Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.

Kolejne wnioski płynące z sondażu przeprowadzonego wśród uczestników wydarzenia są takie, że podobnie jak w latach ubiegłych, zdecydowana większość (ponad 90 procent ankietowanych) deklaruje chęć ponownego uczestnictwa w imprezie w roku 2015.

? To jedyna taka okazja, gdzie w jednym miejscu można spotkać wszystkich swoich potencjalnych klientów, kontrahentów. Uczestnictwo w debatach pozwala poznać różne punkty widzenia. Daje to możliwość zrozumienia tego, jak rynek będzie działał. Uczestnicy Kongresu przyjeżdżając do Katowic, są zaskoczeni bardzo pozytywnie. Kongres jest okazją do odczarowania tego brudnego, czarnego Śląska. Ludzie przyjeżdżając tu, widzą nowoczesne miasto ? mówi Michał Więcek, prezes Energoinstalu.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach przekłada się na wzrost atrakcyjności miasta i regionu dla potencjalnych inwestorów. W trakcie wydarzenia, z inicjatywy prezydenta Katowic Piotra Uszoka, po raz kolejny już, odbyło się też specjalne spotkanie z inwestorami.

? Ten Kongres po prostu jest potrzebny. To, że wynajmujemy powierzchnie, że budują najwięksi deweloperzy w Katowicach, to jest też jeden z efektów Kongresu. Proszę zauważyć funkcjonowanie i sześcioletnią działalność kongresową i połączyć to z tym, co się wydarzyło w Katowicach w ciągu tych lat. Ludzie teraz widzą Katowice inaczej niż ktoś kiedyś je im przedstawiał. I dzięki temu zaczęli tu inwestować ? mówi Mirosław Czarnik, prezes Górnośląskiego Parku Przemysłowego.

Podobną opinię wyraża Monika Rajska-Wolińska, partner zarządzający w Colliers International:

? Kongres jest coraz ważniejszym wydarzeniem nie tylko dla Katowic, regionu, ale i dla Polski. To tutaj można spotkać ludzi nie tylko ze środowiska polityki, ale również biznesu. Tutaj rozmawia się o tym, jak bardzo Polska jest ważna w kontekście regionu, czyli Europy Środkowo-Wschodniej, ale również się mówi o tym, w którą stronę Polska będzie się rozwijała. Bardzo się cieszę, że ten Kongres jest w Katowicach, bo ma bardzo duży pozytywny wpływ na zmianę wizerunku miasta i tego regionu, który był postrzegany jako przemysłowy. Od kilku lat Katowice to też biznes.

Podsumowując imprezę, organizator zapowiada już pierwsze prace nad kolejną edycją. Tegoroczna miała jeszcze cztery areny. W przyszłym roku Europejski Kongres Gospodarczy być może odbywać się będzie już w przestrzeni nowego Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

? Kongres mówi ustami właściwych ludzi na właściwym miejscu: to jest ważne, o to się spierajmy, w tej sprawie zabierzmy głos. Pojawiły się projekty, produkty, kontrakty i kwoty. Konkrety, które biznes tak lubi. W tym roku wraz z kongresowymi gośćmi wywołaliśmy też nowe tematy ? mówi Wojciech Kuśpik. ? Nad ich kontynuacją i nad nowymi zagadnieniami w kontekście Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 rozpoczniemy prace już wkrótce ? dodaje.

* badania wśród uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2014 na reprezentatywnych próbach badawczych przeprowadził instytut badawczy BCMM ? badania marketingowe w dniach 15-30 maja br.

***

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach jest trzydniowym cyklem debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko stu sesjach bierze co roku udział kilkuset prelegentów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Wśród prelegentów VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego znaleźli się m.in. László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji, Kamel Bennaceur, minister przemysłu, energetyki i górnictwa Tunezji, Ignacio Garcia Bercero, główny negocjator transatlantyckiego partnerstwa z ramienia UE, Elżbieta Bieńkowska, wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju RP, Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były przewodniczący PE i premier RP, Honorowy Przewodniczący Rady Patronackiej EEC, Johannes Hahn, komisarz UE ds. polityki regionalnej, Zoltán Cséfalvay, minister stanu z ministerstwa gospodarki narodowej Węgier, Maciej Grabowski, minister środowiska RP, Jaroslav Neverovič, minister ds. energii na Litwie, Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa RP, Khurram Dastgir Khan, minister handlu Pakistanu, Lena KolarskaBobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego RP, Grzegorz W. Kołodko, wicepremier, minister finansów
w latach 1994-1997 oraz w latach 2002-2003, Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej RP, Jan Kulczyk, przewodniczący RN Kulczyk Investments, założyciel CEED Institute, Essossimna Legzim-Balouki, minister handlu i promocji sektora prywatnego Togo, Dan Mullaney, główny negocjator z ramienia USA, Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki RP, Antonín Prachař, minister transportu Czech, Mateusz Szczurek, minister finansów RP, Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji RP, Donald Tusk, premier RP,oraz Lech Wałęsa, prezydent RP w latach 1990-1995.

Główne nurty tematyczne Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2014 w Katowicach to: Europa wobec wyzwań globalnej konkurencji, nowe unijne finanse, polityka przemysłowa, bezpieczeństwo energetyczne i wspólny rynek energii, migracje, rynek pracy, Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) oraz globalna ekspansja polskich firm (Azja, Afryka).

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2014 w Katowicach odbyły się także debaty i sesje poświęcone takim dziedzinom gospodarki i życia publicznego jak: finanse, energetyka i paliwa, górnictwo i hutnictwo, samorządność i polityka regionalna, infrastruktura, transport i logistyka, budownictwo i nieruchomości oraz rynek spożywczy i rynek zdrowia, a także wydarzenia towarzyszące: III Forum Współpracy Gospodarczej Unia Europejska-Chiny, II Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna oraz I Forum Współpracy Gospodarczej Pakistan-Europa Centralna.

Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP.

###

 

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym ? www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze ? Grupa PTWP ? www.ptwp.pl


dostarczył infoWire.pl

Źródło Europejski Kongres Gospodarczy. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy