Wiadomości branżowe

Przedsiębiorcy z woj. śląskiego oczekują dużej poprawy perspektyw gospodarczych w obecnym roku.

Zgodnie z wynikami 4 już Raportu Banku Pekao o Sytuacji Mikro i Małych Firm przedsiębiorcy z województwa śląskiego oczekują dużej poprawy swojej sytuacji gospodarczej. Zarówno ubiegły rok, jak i perspektywy na obecny oceniają trochę lepiej niż średnio właściciele firm w Polsce.   Ogólny wskaźnik koniunktury za ubiegły rok dla

Zgodnie z wynikami 4 już Raportu Banku Pekao o Sytuacji Mikro i Małych Firm przedsiębiorcy z województwa śląskiego oczekują dużej poprawy swojej sytuacji gospodarczej. Zarówno ubiegły rok, jak i perspektywy na obecny oceniają trochę lepiej niż średnio właściciele firm w Polsce.

 

Ogólny wskaźnik koniunktury za ubiegły rok dla całego kraju wyniósł 89,5 pkt., natomiast dla województwa śląskiego 90,7 pkt. Najsłabszą ocenę ubiegłego roku wystawili przedsiębiorcy z podregionu Częstochowskiego 89 pkt., natomiast najlepiej 2013 ocenili właściciele firm z podregionu gliwickiego. Oczekiwany poziom wskaźnika na 2014 r. wynosi dla Polski 97,8 pkt., a dla Śląska 98,5 pkt. Większymi optymistami są przedsiębiorcy z podregionu bytomskiego, którzy najbliższym 12 miesiącom przyznali 99,7 pkt. Najgorzej perspektywy 2014 roku ocenili przedsiębiorcy z podregionu bielskiego, gdzie wskaźnik wyniósł 97,5 pkt.

Jeśli chodzi o ogólną ocenę koniunktury, Śląsk jest nieco bardziej optymistyczny niż średnio reszta Polski. We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy ze Śląska wystawili wyższe oceny niż firmy w Polsce. Perspektywy na obecny rok zostały ocenione również wyżej niż średnio w kraju – mówi Jakub Fulara z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.

Tematem specjalnym tegorocznej edycji raportu Pekao był eksport. 8%, czyli ponad 35 tys. mikro i małych firm z województwa śląskiego eksportuje swoje produkty i usługi. Jest to wynik nieznacznie lepszy niż średnia w kraju, gdzie swoje wyroby poza granicami Polski sprzedaje 7% przedsiębiorców. Najwięcej eksportujących firm jest w podregionie częstochowskim, aż 20%- jest to najwyższy wynik w kraju. Najmniej firm sprzedających zagranicą jest w podregionie sosnowieckim tylko 3%. W 2014 r. więcej firm planuje prowadzić działalność eksportową, taką deklarację złożyło 10% przedsiębiorców z terenu województwa. Głównym rynkiem zbytu są oczywiście Niemcy, 46% eksporterów handluje z tym krajem. Jest to wynik poniżej średniej w Polsce, gdzie do zachodnich sąsiadów swoje towary sprzedaje 56% firm. Dużo wyższy niż średnia krajowa jest eksport do Czech. 

– W woj. śląskim szczególnie wyróżnia się Częstochowa i okolice, gdzie co piąta firma eksportuje swoje produkty. Województwo jest bardzo mocno zróżnicowane pod względem eksportu, oprócz wymienionej Częstochowy, czy podregionu bytomskiego, w którym eksport wynosi 15%, są podregiony, jak sosnowiecki i gliwicki, gdzie nieliczne firmy sprzedają swoje towary poza granicami – mówi Jakub Fulara z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.   

W ubiegłym roku inwestycje w firmach na Śląsku były prowadzone na takim samym poziomie, jak średnio w Polsce ? 40% firm przeprowadziło inwestycje. W perspektywach na 2014 poziom inwestycji w województwie śląskim ma spaść aż o 10 pkt. proc., podczas gdy średnio w kraju firmy deklarowały obniżenie poziomu inwestycji o 8 pkt. proc. Przedsiębiorcy z podregionu bytomskiego byli liderami w przeprowadzonych inwestycjach.

Raport Banku Pekao bada również bariery stojące przed przedsiębiorstwami. Właściciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera). Częściej niż  w  średnio w  kraju w  woj. śląskim zwraca się uwagę na problem szarej strefy (2,76 pkt.) i popytu na produkty i usługi(2,86 pkt.). Pozostałe bariery zostały ocenione jako nieznacznie mniej dokuczliwe niż w innych rejonach Polski. Największa różnica jest w ocenie dokuczliwości przepisów prawnych (3,04 pkt.) w woj. śląskim i (3,18 pkt.) w Polsce.

Raport Banku Pekao powstaje w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7 tysięcy mikro i małych firm. Reprezentatywne wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup powiatów, jak również według branż i wielkości firmy.

 


 

Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec  4 kwartału 2013 r. na poziomie 18,6%).

Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 5000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem.

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2012 roku aplikacja do bankowości mobilnej Banku Pekao wygrała w konkursie Mobile Trend Awards, Bank Pekao został także uhonorowany po raz czwarty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2013. Na polu bankowości korporacyjnej Pekao w 2012 roku otrzymało tytuły Najlepszego Dostawcy Usług Walutowych i Najlepszego Banku Finansowania Handlu, przyznawane przez magazyn Global Finance. Bank Pekao jest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez magazyn ?Euromoney?. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny ?The Banker? i ?Global Finance?. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą ?Złotego Bankiera? za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia ok. 160 tys. osób.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy