Wiadomości branżowe

Odzyskiwanie i migracja danych przyczyniają się do wzrostu przychodów dystrybutorów usług IT

Jak wskazują analitycy Kroll Ontrack, ponad trzy czwarte partnerów handlowych firmy jest zdania, iż odzyskiwanie danych znacznie przyczyni się w 2014 roku do wzrostu ich przychodów. Najnowsze badanie*, przeprowadzone wśród partnerów dystrybuujących usługi i oprogramowanie Kroll Ontrack na całym świecie, w tym w Polsce, potwierdza, że odzyskiwanie danych jest obecnie jednym z kluczowych elementów ich oferty.

Aż 77 procent partnerów ankietowanych przez Kroll Ontrack uważa, że usługi odzyskiwania danych będą w 2014 roku kluczowym czynnikiem wzrostu dla ich działalności. Niemal 2/3 badanych (60 procent) wskazuje na potencjał usług migracji danych, a 27 procent sądzi, że spore przychody przyniosą również usługi związane z niszczeniem cyfrowych informacji. Z sondażu przeprowadzonego wśród 700 dystrybutorów rozwiązań IT wynika także, że odzyskiwanie danych stwarza doskonałą okazję do zaproponowania klientom usług dodatkowych. Wśród takich badani wymieniali: inne usługi IT (84 procent), oprogramowanie służące do backupu (78 procent), urządzenia służące do backupu (75 procent) czy wymianę sprzętu (65 procent).

Większość (aż 89 procent) partnerów przyznaje, że ich klienci często, w wyniku korzystania z usług odzyskiwania danych, sięgają po kolejne produkty z oferty. Przyczynia się to do wzrostu wpływów ze sprzedaży sięgających dla 59 procent respondentów 5 000 USD, dla 19 procent badanych pomiędzy 5 001-10 000 USD, natomiast 7 procent oszacowało wzrost w granicach 10 001-20 000 USD. Mała część (4 procent) badanych przyznała, że oferta odzyskiwania danych wygenerowała dla nich dodatkowy zysk przewyższający kwotę 20 000 USD. Tylko 11 procent resellerów twierdzi, że w wyniku projektów związanych z odzyskiwaniem danych nie sprzedają żadnych dodatkowych produktów i usług.

Mimo iż partnerzy coraz częściej dostrzegają realne korzyści wynikające z włączania do ich oferty usług odzyskiwania danych, nie zawsze jeszcze są w stanie w pełni wykorzystać możliwości, jakie one ze sobą niosą. Prawie 2/3 respondentów (60 procent) przyznaje np., że klienci pytali o usługę odzyskiwania danych z archiwów taśmowych, ale jeszcze nie została ona wprowadzona do ich oferty ? choć proponuje je laboratorium odzyskiwania danych Kroll Ontrack, z którym dystrybutor współpracuje.

? Cieszy nas, że nasi partnerzy resellerowi osiągają coraz lepsze wyniki dzięki oferowaniu profesjonalnych usług
i produktów świadczonych przez nas. Podstawową zaletą współpracy w tym modelu, poza możliwością generowania dodatkowych przychodów, jest budowanie lojalności klientów poprzez oferowanie im usług gwarantujących pomoc
w nawet najtrudniejszych sytuacjach, gdy nie mają dostępu do kluczowych informacji. Pracujemy nad tym, aby partnerzy poszerzali swoje portfolio o nasze usługi migracji danych i pracy z archiwami taśmowymi ? komentuje Paweł Odor, główny specjalista polskiego oddziału Kroll Ontrack.

***

Badanie przeprowadzono online wśród 700 partnerów firmy Kroll Ontrack z dziewięciu krajów: Austrii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA.

###

Informacje o firmie Kroll Ontrack sp. z o.o., polskim oddziale firmy Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack sp. z o.o. (www.krollontrack.pl) jest polskim oddziałem Kroll Ontrack Inc. ? wiodącego na świecie dostawcy usług odzyskiwania danych oraz informatyki śledczej (ang. computer forensics). Firma dysponuje największym i najbardziej zaawansowanym technologicznie w Europie Środkowej i Wschodniej laboratorium odzyskiwania danych i informatyki śledczej. W strukturach Kroll Ontrack sp. z o.o. działa również największe poza Stanami Zjednoczonymi centrum rozwoju oprogramowania Kroll Ontrack.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack Polska, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.pl

Informacje o firmie Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack dostarcza usługi i oprogramowanie bazujące na najnowszych technologiach. Klientami firmy są jednostki prawne, klienci korporacyjni, jednostki administracji państwowej, a także klienci indywidualni. Kroll Ontrack jest dostawcą usług w zakresie odzyskiwania danych, zaawansowanego wyszukiwania danych, papierowego i elektronicznego odnajdywania danych, informatyki śledczej, konsultingu w zakresie informacji posiadanych w formie elektronicznej oraz konsultingu sądowego. Kroll Ontrack jest technologicznym działem Kroll Inc., globalnej firmy konsultingowej zajmującej się zarządzaniem ryzykiem.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.com

Źródło Kroll Ontrack. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy