Wiadomości branżowe

Grupa Ergo Hestia na drodze do konsolidacji

Grupa Ergo Hestia zamierza zintegrować spółki majątkowe: MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń i STU Ergo Hestia. - Chcielibyśmy, żeby Klient, którego obsługiwaliśmy w ramach MTU, nie odczuł zmiany. Powinien nadal otrzymywać proste, przyjazne ubezpieczenia w dobrej cenie. Z kolei cała Grupa Ergo Hestia powinna zyskać dzięki centralizacji funkcji biznesowych – komentuje Piotr

Grupa Ergo Hestia zamierza zintegrować spółki majątkowe: MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń i STU Ergo Hestia.

– Chcielibyśmy, żeby Klient, którego obsługiwaliśmy w ramach MTU, nie odczuł zmiany. Powinien nadal otrzymywać proste, przyjazne ubezpieczenia w dobrej cenie. Z kolei cała Grupa Ergo Hestia powinna zyskać dzięki centralizacji funkcji biznesowych ? komentuje Piotr Śliwicki, Prezes STU Ergo Hestia S.A.

W Grupie Ergo Hestia pracuje specjalny zespół, który przygotowuje aspekty prawne i funkcjonalne projektu konsolidacji. Na bazie prac zespołu powstaną w ciągu najbliższych 12 miesięcy scenariusze łączenia spółek, które zostaną zaopiniowane przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą, a następnie ? będą konsultowane z organami nadzoru. Po opinii Komisji Nadzoru Finansowego zostaną podjęte wiążące kroki.

Potencjalne połączenie ma pozwolić na wykorzystanie w pełni najlepszej jakości likwidacji szkód, która cechuje STU Ergo Hestia S.A. i niskokosztowych doświadczeń MTU.

Na razie w ramach pierwszych działań Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. podjęło 21.02.2014 r. decyzję o odwołaniu Zarządu Spółki: Prezes Małgorzaty Knut oraz Wiceprezes Ilony Wolszleger-Dunajskiej.

Tego samego dnia Rada Nadzorcza MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. zdecydowała o wydelegowaniu Członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członków Zarządu Spółki. W związku z tą decyzją, Pan Piotr Śliwicki wykonuje dziś czynności Prezesa Zarządu, a Pani Małgorzata Makulska ? Wiceprezesa Zarządu MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Planowo w skład Zarządu MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wejdą Członkowie Zarządu STU Ergo Hestia S.A.: Piotr Śliwicki jako Prezes Zarządu oraz Małgorzata Makulska i Grzegorz Szatkowski w randze Wiceprezesów Zarządu.

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. należy w 100% do STU Ergo Hestia S.A.

***

Informacje o Grupie Ergo Hestia

Tworzą ją trzy spółki ubezpieczeniowe: STU Ergo Hestia SA, STU na Życie Ergo Hestia SA oraz MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Prezesem Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

Grupa może sie pochwalić 2,5 miliona klientów: indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. O dynamicznym rozwoju Grupy świadczy fakt, że co 13 sekund wystawiana jest nowa polisa ubezpieczeniowa. Co minutę podejmujemy decyzję o wypłacie odszkodowania.

Głównym akcjonariuszem Grupy Ergo Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy Ergo Versicherungsgruppe, należący do największego globalnego reasekuratora, Munich Re.

Źródło Hestia SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy